Litsents

Copyright 2018  Real Web OÜ  (email: info@veebilehed.ee)

Siit veebilehelt ostetud pluginad on kaitsud autoriõiguse seadusega.

Lisaks sellele kehtivad neile järgmised tingimused:
 Sa võid:
* Paigaldada seda pluginat (või lasta kellelgi teisel paigaldada) ükskõik mitmele e-poele, tingimusel, et need on sinu enda e-poed
* Muuta plugina lähtekoodi
 Sa ei või:
* Pluginat edasi anda, müü, levitada ega avalikult kättesaadavaks teha
* Paigaldada pluginat kellegi teise e-poele